katherinessolomon
Admin
Kat Solomon Interiors Logo
BE IN 
TOUCH

1970 S Dixie Hwy, C4,West Palm Beach, FL 33401 

info@katsolomoninteriors.com  (561) 324-1799

© 2017 by kat solomon INTERIORS

  • White Instagram Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Google+ Icon